Expert HR change, leadership & communicatie
Nu solliciteren

SIBELGA GEEFT EEN BOOST AAN MIJN ENERGIE! 

Elke dag zetten onze 1 000 medewerkers zich in om 500 000 Brusselse gezinnen en ondernemingen van energie te voorzien. Op de werven of vanuit onze hoofdzetel in het hart van de stad, verbeteren onze teams de levenskwaliteit van de Brusselaars en zijn ze de drijvende kracht van de energietransitie. 

BIJ WELKE DIENST KOM JE TERECHT?  

Het departement HR zorgt met de dienst Personeelsadministratie voor alles wat te maken heeft met het arbeidscontract en de uitvoering ervan (wedde, verlof, overuren, premies, arbeidsongeschiktheid,...). Daarnaast staat Talent Management in voor het aantrekken, ontwikkelen en beheren van de talenten binnen Sibelga. De HR Business Partners vormen tenslotte het eerste aanspreekpunt voor elk personeelslid bij vragen of problemen, en zijn de interface tussen de business en HR. 

JOUW JOB 

De expert HR change, leadership en communicatie zal de drijvende kracht zijn achter de verandertrajecten die enerzijds geïnitieerd worden door het HR departement of in de trajecten waar HR een belangrijke rol in speelt anderzijds. Hij/zij zal de verschillende veranderingsprojecten consolideren en optimaliseren en ondersteunt het departement bij het ontwikkelen en monitoren van verschillende veranderingsplannen. Hij/zij zal het veranderingsmanagement leiden op projectniveau en treedt op als veranderingsambassadeur belangrijke projecten en trajecten. Tot slot zal de expert instaan voor de vormgeving en uitvoering van HR communicatie campagnes die gericht zijn op verandertrajecten alsook campagnes ter ondersteuning van de dagelijkse werking van het departement.  

Inhoud van de functie :

- Een van de belangrijkste verandertrajecten is het leadership development programma. Dit programma heeft als uitdaging om de managers van Sibelga te ontwikkelen richting het gewenste leiderschapsmodel (5 actieprincipes van leadership). In samenwerking met een externe partner zal een verandertraject worden uitgerold. De expert zal  

 • de interne coördinatie van dit programma op zich nemen in nauwe samenwerking met de externe partner  
 • de change lead zijn voor dit verandertraject. Hij/zij zal hiervoor een change-aanpak ontwikkelen, uitrollen en opvolgen.  
 • ervoor garant staan dat het ontwikkelde programma’s steeds in lijn blijft met de strategische ontwikkeling van Sibelga. Hiervoor zal hij/zij de tendensen opvolgen in de markt, de realisaties opvolgen en evalueren en bijsturen waar nodig. 
 • samen met de externe leverancier en de communicatie en change-afdeling een strategie bepalen om ervoor te zorgen dat het personeel geïnformeerd, begrepen en betrokken is bij het dit transformatieproces.  

- De expert HR change, leadership & communicatie zal verder ook andere belangrijk HR transformatieprocessen ondersteunen op vlak van communicatie en change. Dit kunnen transformaties zijn zowel op vlak van hard HR processen als soft HR processen / projecten.  

Reeds geïdentificeerde/prioritaire projecten zijn MyKiosk, Succession management & interne mobiliteit, FIER, HRIS, onboarding en ‘the future of learning’. 

Hij/zij zal hierbij :

 • De HR project manager ondersteunen in het change traject door het ontwikkelen van het change plan van en het monitoren van de implementatie ervan. Hij/zij zal hiervoor een change management plan definiëren en implementeren dat de acceptatie van de verandering maximaliseert en de weerstand minimaliseert. 
 • waken over de samenhang en de diversiteit van de acties (communicatie, opleiding, enz.) die in de verschillende veranderingsprojecten en -initiatieven worden beschreven. 
 • binnen Sibelga een ambassadeur zijn op het gebied van change management. 
 • verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de methodiek en instrumenten voor verandermanagement op projectniveau in samenwerking met de verschillende Change Officers binnen het bedrijf. 
 • een communicatie- en trainingsplan creëren en bewaken. 
 • samen met de project manager het individuele en algemene niveau van maturiteit in het licht van de veranderingen definiëren en meten 
 • de risico beperkende maatregelen identificeren, analyseren en voorbereiden met betrekking tot de menselijke kant van de verandering. 
 • regelmatig in gesprek gaan met de mensen die door de verandering worden beïnvloed en creëert een vertrouwensrelatie met hen. 
 • de coördinatie van bepaalde projecten (vb MyKiosk) op zich nemen. 

- Tot slot zal de expert HR change, leadership & communicatie een rol spelen in de coördinatie van de meer operationele communicaties die vanuit HR dienen te worden gedaan. Hij/zij is hiervoor in voortdurende overleg met de afdeling ‘communicatie’ en is voor de communicatiedienst de SPOC (single point of contact). Hij/zij zal hiervoor  

deelnemen aan de definitie en uitvoering van communicatieplannen.

 • bijdragen aan de samenhang en complementariteit tussen de communicatieacties van de verschillende projecten/initiatieven/thema’s waarover dient gecommuniceerd te worden. 
 • de communicatie/publicatie acties coördineren met de afdeling communicatie  
 • de HR afdeling ondersteunen en adviseren in haar bewustmakingscampagnes 
 • in beperkte mate inhoud creëren ter ondersteuning van de communicatie-afdeling  
 • (redactioneel). 

 

 JE PROFIEL 

 • Je hebt een masteropleiding en minstens 5 jaar ervaring in de structurele begeleiding van grote veranderinitiatieven (change management). Een opleiding of certificatie in change management methodologie en ervaring in een leiderschapsverandertraject is een voordeel (zoals Prosci ADKAR). 
 • Je hebt een passie voor communicatie en een vlotte pen. 
 • Je werkt projectmatig en gestructureerd.  
 • Je werkt goed samen, maar kan ook zelfstandig aan de slag om jouw bijdrage aan de werking te leveren.  
 • Je bent ondernemend, werkt resultaat- en oplossingsgericht en neemt geen afwachtende houding aan. Een complexe en veranderende context werkt voor jou niet verlammend, maar maakt de verkenner en netwerker in je wakker. 
 • Je houdt van werken in een team dat samen verantwoordelijk is voor een uitdagend resultaat in een complexe context. Je voelt je comfortabel met het uitgedaagd worden rond jouw bijdrage, en het geven en krijgen van feedback. 
 • Je bent tweetalig (Nederlands en Frans) 

 

ONS AANBOD 

 • Een zinvolle job, ten dienste van de stad en haar bewoners 
 • Een degelijke, voldoening gevende opleiding, plus doorgroeimogelijkheden 
 • Een activiteitensector in constante evolutie 
 • Een dynamische werkomgeving in het hart van Brussel waar de veiligheid van iedereen, medewerkers en inwoners, centraal staat. 
 • Een gezond evenwicht tussen werk en privéleven (mogelijkheid tot telewerk enz.) 
 • Een voordelig loonpakket en een pakket extralegale voordelen (bedrijfswagen en tankkaart, gsm, internetkosten, representatievergoeding, 33 vakantiedagen, maaltijdcheques, verzekeringen zoals gezondheidszorgen, hospitalisatie en pensioen, 30% vermindering op de energiefactuur …) 

  

Kun je je vinden in deze functiebeschrijving en heb jij ook zin om je ten dienste te stellen van de Brusselaars? 

Aarzel dan niet en solliciteer bij Sibelga! Je komt terecht in een dynamisch bedrijf dat voortdurend evolueert met het oog op nieuwe technologieën, dat zich bekommert om het milieu en geeft om al zijn medewerkers. 

Contract:
Onbepaalde duur