Project Manager openbare verlichting
Nu solliciteren

SIBELGA GEEFT EEN BOOST AAN MIJN ENERGIE!  


Sibelga is de netbeheerder voor gas en elektriciteit in Brussel. Elke dag zetten onze 1 000 medewerkers zich in om 500 000 Brusselse gezinnen en ondernemingen van energie te voorzien. Op de werven of vanuit onze hoofdzetel in het hart van de stad, verbeteren onze teams de levenskwaliteit van de Brusselaars en zijn ze de drijvende kracht van de energietransitie. 

Het departement Grid Operations is verantwoordelijk voor de constructie en de exploitatie van de distributie-infrastructuur voor gas en elektriciteit alsook voor het net voor de openbare verlichting (OV).

De dienst Expertisecentrum Openbare verlichting bepaalt het Asset Management-beleid en het projectportfolio die de uitvoering van dat beleid mogelijk maakt, in overeenstemming met de gemeenten. De realisatie van studies voor de vernieuwing van de openbare verlichting valt onder zijn verantwoordelijkheid. Die dienst beheert overigens de volledige aanlichting van gebouwen of elementen in het patrimonium (studie, uitvoering, onderhoud). Deze dienst staat ten slotte aan het roer van alle huidige technologische veranderingen (overschakeling op ledverlichting, geconnecteerde verlichting, multifunctionele palen …).


JOUW JOB 

De projectmanager OV stelt de projectportfolio’s op van de gemeenten waarvoor hij instaat. Dat doet hij met oog voor de budgettaire lijnen en het Asset Management-beleid die werden bepaald. Hij stelt op tijd en stond studies voor die afgestemd zijn op de projectportfolio’s van zijn gemeenten. Hij houdt er ook toezicht over tot ze goedgekeurd zijn. Hij blijft bovendien verantwoordelijk voor het bestellen van het materiaal en het faciliteren van de uitvoering van de werf.

 • In dat opzicht ben je het aanspreekpunt voor de gemeenten die je werden toegewezen in het kader van de vernieuwing van de installaties voor de openbare verlichting.
 • Je werkt actief mee aan het proces van interne en externe coördinatie.
 • Je waakt erover dat er voldoende offertes worden opgesteld om de toereikende vernieuwing van het OV-park te garanderen. Daarbij leef je het budget na dat aan elk van je gemeenten is toegekend. Meer bepaald:
 • o    Je evalueert de haalbaarheid van de projecten. Je stelt het technisch dossier (studie) samen en de offerte die aan de technische dienst van de gemeente moet worden voorgesteld. Dat dossier omvat zo exact mogelijke berekeningen alsook plannen, prijsopgaven, de fotometrische studie ....
 • o    Je realiseert de implantatie van lichtpunten, kabeltracés en dienstleidingen op plan en gaat de haalbaarheid op het terrein na.
 • Je beheerst het institutioneel kader van de openbare verlichting (bestekken, financieringsmodaliteiten, overheidsopdrachten ...)
 • Je hebt regelmatig contact met de cel Constructie OV van Sibelga in het kader van de uitvoering van de werven.
 • Je bent gedeeltelijk verantwoordelijk voor de veiligheid op de werven door aangepaste projecten voor te stellen op het vlak van veiligheid en door de eerste risico's die daaraan verbonden zijn, te identificeren.
 • Je staat in voor het administratief beheer van je dossiers.
 • Je neemt actief deel aan projecten die de uitvoering mogelijk maken van nieuwe technieken of technologieën die verband houden met de openbare verlichting.


JOUW PROFIEL 

 • Je hebt een relevante ervaring in een gelijkaardige functie (dossierbeheer, gemeentebestuur, stedenbouwkunde, tekenen, lichttechnieken ...).
 • Je bent klantgericht.
 • Je gaat georganiseerd en gestructureerd te werk. 
 • Je bent communicatief en assertief.
 • Je beheerst het Frans. Een must omdat je aanspreekpunten Franstalig zijn.
 • Je beheerst Microsoft-Office.

Troeven:

 • Je hebt een reële belangstelling voor het leven in een stedelijke omgeving en de problematieken die daarmee samenhangen (geschiedenis, architectuur & stedenbouwkunde, milieu, vervuiling, hinder, energiebesparingen ...).
 • Je bent vertrouwd met het reilen en zeilen op een werf.
 • Je kan een plan lezen.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
 • Kerncompetenties: autonoom, klantgericht, georganiseerd, methodisch, praktisch denken, samenwerking, initiatief en nauwgezet. 

 ONS AANBOD 

 • Een zinvolle job ten dienste van de stad en haar inwoners in een activiteitensector die constant in evolutie is. 
 • Een degelijke en waardevolle opleiding. 
 • Een dynamische werkomgeving in het hart van Brussel waar de veiligheid van iedereen, medewerkers en inwoners, centraal staat. 
 • Een gezond evenwicht tussen werk en privéleven (mogelijkheid tot telewerk enz.). 
 • Een voordelig loonpakket en pakket extralegale voordelen (33 vakantiedagen, maaltijdcheques, verzekeringen zoals gezondheidszorgen, hospitalisatie en pensioen, 30% vermindering op de energiefactuur …). 
 • Kun je je vinden in deze functiebeschrijving en heb jij ook zin om je ten dienste te stellen van de Brusselaars?
Contract:
Onbepaalde duur